AI uden forretningsværdi?

Contact An Agent

Af Erik J. Andersen, CEO i Symbic

 

Kontaproduktiv AI?


AI, – Artificial Intelligence
IT-industriens seneste og største stolthed
er i mange tilfælde ikke skabt til Operational Excellence

 

Guldfeberen raser

Vi er langt fra modenhed

Nedenfor viser jeg en del eksempler på, at AI er implementeret uden solid forretningsværdi til følge. Ofte uden etik, compliance og elementær sikkerhed. Begejstringen for de nye funktionaliteter og hastigheden lader til at skubbe god forretningspraksis i baggrunden.

AI implementering kræver solid omtanke. Det er vigtigt, at basere implenteringen på forretningsstrategi, politikker og kompetent organisation, der forstår at styre løsningerne med fokus på Operational Excellence, etik, moral, risiko og compliance krav. Fremover skal vi undgå fejlslagne implementeringer som nævnt nedenfor.


I øjeblikkets begejstring er Artificial Intelligence “løbet foran” til et Klondyke, hvor personers datasikkerhed og retssikkerhed ofte ikke er rimeligt tilgodeset. Vi har set rigeligt med eksempler på, hvordan anvendelsen af  AI algoritmerne har fejlet med både effektivitet, etik, risiko og compliance.
AI algoritmer er nok ofte er en effektiv og billig løsning med store muligheder, men der skal gøres en solid indsats for etik, moral, security og compliance, før AI er et godt valg. Her er nogle grelle eksempler på hvor galt det er gået:

Click to request download

Download ChatGpt whitepaper

 

 

 

 

 

 

Mange eksempler
på AI løsninger der fejler

 

 

 

  • ChatGpt er udbredt, men ubrugelig til forretningsbrug. Læs ovenstående whitepaper, der redegør for, hvorfor organisationer må implementere proprietære GPT løsninger af hensyn til innovation, produktivitet, Privacy og informationssikkerhed. 
  • AI fejler på effektivitet. I 2007 fik AI-algoritmerne de globale aktiemarkeder til at reagere helt forkert, og pumpede likviditet ind i systemet, da millioner af amerikanske højrisiko-boliglån blev nødlidende. En meget stor andel af de globale finanstransaktioner handles af AI-algoritmer på et splitsekund, og risikoen ved disse boliglån var utilstrækkeligt afdækket. Algoritmerne reagerede modsat fornuft og logik. Det tog en del tid for Rigtige Mennesker, at forstå denne helt ulogiske likviditetsforsyning, så markederne blev ikke stabiliseret i tide af fornuft og etik.
    Det startede en gigantisk finanskrise, der fik  hele den globale finansøkonomi i knæ.
    Tabene var historiske, mange banker blev nødlidende, og stater måtte skride ind med milliardstøtte til banker, af frygt for den destabilisering af den globale økonomi, der var særdeles nærværende.
  • AI i sagsbehandling fejler på etik og GDPR , da ingen sagsbehandler kan opfylde GDPR kravet om transparens i beslutningstagning om personer, hvorledes en fuldautomatiseret afgørelse om en person er truffet. Det  kan ikke forklares, hvad der egentlig sker i algoritmens logik. 
    Det er nok hurtig og billig sagsbehandling, men ulovlig overskridelse af borgerens retssikkerhed, ifølge GDPR. artikel 13-14, særligt 14.2 (g). Denne type løsninger kategoriseres i EU AI Act som ulovlig eller højrisiko løsning.
  • AI fejler på  informationssikkerhed, da validering af informationers integritet er vanskeliggjort, så godt som umulig.

 

 

Fokus på Risiko og Informationssikkerhed i Symbics kombinerede ISO 27001 / AI kurser 

Undersøgelser viser, at organisationer der implementerer AI løsninger har Informationssikkerhed som førsteprioritet. Derfor har vi i Symbic kombineret AI med vore ISO 27001 kurser. Det første kursus af denne serie er ISO 27001 PECB Certified Foundation den 21. august 2024. Program og tilmelding her ved click på billede

Click for info, agenda og registrering

author avatar
symbic.dk