ISO 27001 PECB Introduction kursus

 

Akkrediteret PECB ISO 27001 Introduction kursus


Der er brug for alle. Virksomhedens informationssikkerhed afhænger af, at alle har et klart billede af, hvad der forventes af dem.
ISO 27001 standarden viser, hvordan informationssikkerhed organiseres, og hvordan alle bidrager på en ensartet måde

Kurset giver grundlæggende viden om informationssikkerhed og ISO 27001 standarden, og hvordan den gøres nyttig for reduktion af risici og optimale processer og procedurer.

Et kursus for alle i virksomheden, og et basiskrav for ISO 27001 efterlevelse i offentlige virksomheder.

 

  

Click for agenda

Åbent kursus 1 dag

Pris inklusive materialer og forplejning
kr. 6,900 + moms/deltager.
Afholdes i Hvidovre.

Aktuelle datoer i 2020:

12. november.

 

 

TILMELDING: email kursus@symbic.dk

Sprog: Engelsk materiale og dansk/engelsk tale efter behov.

Max. holdstørrelse: Åbent kursus 20 deltagere

 

Eller
Virksomhedskursus, tilpasset efter aftale

Sprog: Materiale og tale engelsk eller dansk efter aftale.

Max. holdstørrelse: 50 deltagere. 

Få et godt tilbud. Kontakt COO, Business Manager Kirsten Hagen, email: kirsten@symbic.dk 

 

 

 Opbygning og indhold

Kurset er  PECB’s akkrediterede ISO 27001 Introduction kursus, som vi  tilbyder som åbent kursus eller tilpasset inhouse kursus efter virksomhedens forhold og ønsker.
I samarbejde med ledelsen skaber vi et forløb, der udruster og engagerer alle deltagerne i informationssikkerhed, der opfylder ledelsens basiskrav til medarbejdertræning iflg. ISO 27001 standarden.

 

Medarbejdertræning som denne dag er et ufravigeligt krav for at efterleve ISO 27001 standarden,
– uanset certificering eller ej.
Eksperterne fra Symbic gør det effektivt og spændende

 

Hvem bør deltage?

  • Alle ledere og medarbejdere, der skal bidrage til den daglige informationssikkerhed
  • IT Professionals som ønsker at opnå en grundlæggende forståelse af processerne i et virksomhedsomfattende Information Security Management System (ISMS)
  • Medarbejdere, Managers og ledere, der er involveret i implementering af ISO 27001 standarden
  • IT-driftsmedarbejdere
  • Auditors
  • CxO og Senior Managers, der er ansvarlige for information Governance og forretningsrisici
  • Kort sagt: Alle

 

Forudsætninger: Ingen krævet

Eksamen: Ingen

 

ÅBENT KURSUS eller VIRKSOMHEDSKURSUS – opfylder ledelsens basiskrav iflg. ISO 27001 standarden 

Dette kursus tilpasses jeres forhold og krav til inhouse virksomhedskursus, der opfylder ledelsens minimumskrav til orientering af alle medarbejdere i informationssikkerhed og ledelsens sikkerhedspolitikker iflg. ISO 27001.

Spørgsmål og kursusindhold. Kontakt direktør Erik J. Andersen, email:  eja@symbic.dk  

 

 

 

Få det fra de bedste trænere, der tænker ind i forretningsprocesserne

Vi stiller med de bedste certificerede konsulenter og trænere, der har de rette uddannelser, certifikater og mangeårig erfaring med Risk, Security, Quality og Audit, under ledelse af Erik J. Andersen, Cand. Polit., der er bl.a. CISA, CGEIT, CSX, COBIT og Certified PECB Trainer, ISO 27001 Lead Auditor og Lead Implementer.
Erik har over 25 års erfaring i proceskvalitet, -kontroller og informationssikkerhed, og er mangeårigt medlem af Standardiseringsudvalget for Informationssikkerhed i Dansk Standard. Erik har her medvirket i arbejdet med nuværende revision af ISO 27001 og 27002.

  Kontakt direktør Erik J. Andersen email: eja@symbic.dk Erik J. Andersen